Välkommen till

EPS

Klimatsmart är den som spar på miljön och samtidigt sänker sina kostnader.

EuroAd gör dig Klimatsmart! EuroAd minskar bränsleförbrukningen med 10 – 15 % och utsläppen av partiklar med minst 50 %!

EuroAd är ett till 100 % vegetabiliskt additiv. EuroAd är giftfritt och nedbrytbart i naturen. Detta är unika egenskaper! Målet är att minska belastningen på miljön, förbättra arbetsmiljön och att sänka bränslekostnaderna. Se vidare under EuroAd – egenskaper.

EuroAd uppfyller kravet på svenskt bränsle enligt svensk standard (SS155435)

Garanti

Tillverkaren av EuroAd garanterar att det till 100% vegetabiliska additivet är helt giftfritt och inte på något sätt kan skada motor, bränslesystem eller andra till fordonet tillhörande delar, vare sig på kort eller lång sikt.
© 2016 EPS - alla rättigheter reserverade